Platforma czasopism naukowych UEK


Platforma czasopism naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została stworzona na bazie Open Journal System, który udostępniany jest przez Public Knowledge Project. Obecnie na tej platformie znajdują się trzy czasopisma wydawane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Funkcjonują one na zasadzie otwartego dostępu, co przyczynia się do większego upowszechnienia publikacji pracowników naukowych. Zachęcamy do publikowania artykułów w tych czasopismach oraz do zapoznawania się z ukazującymi się na bieżąco numerami.

Pełny wykaz czasopism wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zakładka Czasopisma naukowe UEK.

 

 

Nagłówek strony

Argumenta Oeconomica Cracoviensia

Nagłówek strony

Psychologia Ekonomiczna - wydawnictwo archiwalne

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management